Aktualności

ZMIANY 2017!!!

Wszystkie zmiany w przepisach podatkowych, które, albo są już uchwalone, albo są dopiero na etapie tworzenia, mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego i doprowadzenie do podwyższenia dochodów budżetu państwa z tytułu podatkowych.

W przepisach zmieniających ustawę o CIT nastąpi zmiana stawki podatku dochodowego z 19 do 15 proc. dla niektórych podatników, jednak wprowadzone będą również obostrzenia w zakresie kwalifikowania dochodów podatników podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowego w Polsce. Zmiany dotyczyć też będą m.in. zasad ustalania przychodów z tytułu wniesienia niepieniężnego wkładu do spółki lub spółdzielni, a także wymiany udziałów.

Zmiany w VAT to m.in ograniczenie możliwości rozliczania VAT kwartalnie przez niektórych podatników oraz wprowadzenie zasady solidarnej odpowiedzialności dla pełnomocnika podatnika rejestrującego się dla potrzeb VAT. Pełnomocnik będzie odpowiadał solidarnie całym swoim majątkiem za zaległości podatkowe podatnika powstałe w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

 

Dodatkowo powrót domiarów w VAT oraz planowane zmiany w kodeksie karnym skarbowym.. to tylko kilka najważniejszych zmian, podatnicy i osoby rozliczające muszą uaktualniać swoją wiedzę na bieżąco,

Zachęcamy do szkoleń prowadzonych przez nasz zespół .