Doradztwo

I specjalizacja Doradztwo Podatkowe i Audyty podatkowe

  • Porady i konsultacje podatkowe dla osób fizycznych i prawnych.
  • Tworzenie procedur centralizacji VAT w gminach i powiatach oraz szkolenia jednostek budżetowych
  • Doradztwo finansowo-podatkowe w zakresie minimalizacji obciążeń podatkowych.
  • Pomoc w sporządzaniu umów cywilno-prawnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Pomoc przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, spółek z o.o., przekształceniach, likwidacji.
  • Opracowywanie opinii prawno-podatkowych, interpretacji oraz wyjaśnień w zakresie obowiązujących przepisów prawa podatkowego.
  • Doradztwo i pomoc w stosowaniu międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego, doradztwo w zakresie regulacji dewizowych.
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych.
  • Reprezentacja podatników przed organami podatkowymi, celnymi, sadami administracyjnymi.
  • Przeprowadzanie audytów i nadzorów podatkowych.