Nowe obowiązki biur rachunkowych

 1. Obowiązki informacyjne biur rachunkowych w stosunku do Generalnego
  Inspektora Informacji Finansowej w związku ze zmianami wprowadzonymi dyrektywą AML

 

 • Biuro rachunkowe jako podmiot obowiązany w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • Procedury bezpieczeństwa i rejestracja transakcji przez biuro rachunkowe;
 • Analiza ryzyka podmiotów, na rzecz których biuro świadczy usługi;
 • Przekazywanie informacji do GIIF.
 1. Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym , jak zabezpieczyć dane klientów?
 • Warsztaty: Dokumentacja przetwarzania danych osobowych: polityka bezpieczeństwa
  instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa (m.in. upoważnienia, umowy o powierzeniu danych osobowych)
 1. Nowe zasady rozliczeń przy prowadzeniu biura , zastosowanie JPK przy przesyłaniu danych klientów
 • Usługi księgowe a doradztwo podatkowe – rozróżnienie normatywne;
 • Zwolnienie z podatku VAT usług księgowych na podstawie art. 113 Ustawy o VAT;
 • Kasy fiskalne przy świadczeniu usług księgowych w świetle interpretacji ogólnej Ministra Finansów z kwietnia b.r.;
 • Obowiązek podatkowy przy świadczeniu usług księgowych;
 • Fakturowanie usług księgowych w podatku VAT.
 • Kiedy przedsiębiorcy wchodzą w JPK, jaka jest rola biura w zakresie przesyłania danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego
 1. Odpowiedzialność przy prowadzeniu biura rachunkowego
 • Rodzaje odpowiedzialności, którym podlega przedsiębiorca;
 • Ubezpieczenie OC – zakres odpowiedzialności i tryb postępowania;
 • Umowa pomiędzy biurem a kontrahentem jako element kształtujący odpowiedzialność;
 • Odpowiedzialność karna skarbowa prowadzącego biuro rachunkowe;
 • Odpowiedzialność podatkowa, osoba zgłoszona do urzędu skarbowego jako odpowiedzialna za rozliczenia podatkowe.