Nowe obowiązki w podatku VAT po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz zmiany w ustawie o VAT od 2017 roku

 

 Program szkolenia

I część-  Zmiany w podatku VAT od 2017 roku

 1. Likwidacja możliwości rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mały podatnik,
 2. Przywrócenie 30% sankcji VAT- domiary w VAT,
 3. Nowa 100% sankcja VAT za posługiwanie się nierzetelnymi fakturami,
 4. Rewolucyjne zmiany dla branży budowlanej – odwrotne obciążenie dla usług budowlanych,
 5. Kogo dotyczy  zmiana zasad opodatkowania usług budowlanych – praktyczne aspekty rozliczeń wykonawcy, podwykonawcy, inwestora,
 6. Zaostrzenie zasad odpowiedzialności karno-skarbowej za VAT

 

II część – Jednolity Plik Kontrolny

 1. Terminy wprowadzenia obowiązku dostarczania Jednolitego Pliku Kontrolnego – przepisy przejściowe dotyczące JPK.
 2. Zakres czasowy obowiązku przekazywania JPK.
 3. Jednolity Plik Kontrolny – cel regulacji obejmującej  JPK – korzyści informacyjne organów podatkowych.
 4. Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego omówienie:
 • struktura 1 – księgi rachunkowe JPK_KR,
 • struktura 2 – wyciągi bankowe JPK_WB,
 • struktura 3 – magazyn JPK_MAG,
 • struktura 4 – ewidencja zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT,
 • struktura 5 – faktury VAT – JPK_FA,
 • struktura 6 – podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
 • struktura 7 – ewidencja przychodów – JPK_EWP.
 1. Technika przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 • możliwe sposoby przekazania JPK,
 • rodzaje nośników, na których będzie przekazywany JPK,
 • uprawnienia organu podatkowego do żądania JPK.
 1. Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług – omówienie zakresu danych zawartych w strukturach dotyczących VAT .

5.1. Faktury VAT:

 • zakres podmiotowy obowiązku fakturowania,
 • obowiązkowa treść faktury,
 • faktury uproszczone,
 • terminy wystawiania faktur,
 • korekty faktur i terminy ich ewidencjonowania.

5.2. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT:

 • zakres obowiązku ewidencjonowania zakupów,
 • obligatoryjne dane objęte ewidencjonowaniem,
 • sposób ewidencjonowania sprzedaży,
 • ewidencjonowanie sprzedaży objętej kasą rejestrującą,
 • ewidencjonowanie WDT i WNT,
 • odwrotne obciążenie – szczególny sposób ewidencjonowania.

5.3. Deklaracje podatkowe w zakresie VAT:

 • deklaracje VAT miesięczne i kwartalne,
 • krajowe informacje podsumowujące,
 • informacje podsumowujące UE.
 1. Raportowanie danych w zakresie VAT:
 • miesięczne raportowanie danych z rejestrów podatku VAT,
 • terminy wprowadzenia obowiązku raportowania dla poszczególnych podmiotów,
 • obowiązek raportowania bez wezwania organów podatkowych,
 • różnica między obowiązkiem przesyłania JPK a obowiązkiem przesyłania rejestrów VAT,
 • problemy z ewidencjonowaniem i przesyłaniem JPK u podatników rozliczających się kwartalnie.
 1. Zmiany w zakresie ewidencji dla podatku VAT:
 • obowiązek wprowadzania NIP kontrahenta do rejestru sprzedaży,
 • obowiązek prowadzenia rejestrów w formie elektronicznej.
 1. JPK w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości w zakresie podatku VAT.
 2. Odpowiedzialność karna skarbowa związana z niedostarczeniem JPK,
 3. Zmiany dotyczące czynności sprawdzających oraz kontroli podatkowej od 2016 r. , jak kontrole będą wyglądać po elektronizacji?
 4. Zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych w podatku VAT od 2016 r.:
 • sytuacje, w których przewidziane są 150% odsetki,
 • jakie warunki należy spełnić aby  zapłacić 50% odsetki.