„Nowości w podatku VAT w 2016 i w 2017 roku ”

Program szkolenia

 1. Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.
  • Czym jest klauzula i kiedy można ją stosować, a kiedy nie ?
  • Procedura stosowania klauzuli:
   • uprawnienia MF, procedura postępowania,
   • wystąpienie Ministra o opinie Rady,
   • umorzenie postępowania,
   • cechy charakterystyczne postępowania.
  • Prawa przysługujące stronie w postępowaniu z zastosowaniem klauzuli.
  • Opinie zabezpieczające i sposób uzyskania.
  • Klauzula a brak ochrony podatnika ze strony indywidualnej interpretacji.
 2. Jednolity Plik Kontrolny od lipca 2016 r. – wpływ na kontrole podatkowe i rozliczenia podatku VAT.
  • Czym jest JPK i jakie  podmioty są zobowiązane go stosować ?
  • Harmonogram przesyłania danych w JPK.
  • Obowiązki podmiotu, który wdrożył JPK.
  • JPK na żądanie organów podatkowych i skarbowych:
   • JPK w postępowaniu podatkowym,
   • JPK a czynności sprawdzające dokonywane na podstawie ordynacji podatkowej,
   • JPK podczas kontroli skarbowej,
   • JPK a ewidencje VAT,
   • Tryb przesyłania JPK.
  • Kto i kiedy ma obowiązek przesyłania informacji z ewidencji VAT ?
  • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK ?
  • Okres za jaki organ może żądać JPK.
  • Interpretacja ogólna MF w sprawie JPK – wytyczne i wnioski.
  • Odpowiedzi MF na pytania podatników – analiza problemów.
 3. Pozostałe zmiany wpływające na VAT od 2017 r.
  • Płatności powyżej 15 tys. zł. tylko za pośrednictwem rachunku bankowego.
  • Ostatni rok odraczania zakupu kasy fiskalnej – nowe zasady dla podatnika VAT i elektroniczne kasy fiskalne , omówienie nowych zasad
  • Wprowadzenie domiaru podatku VAT i likwidacja korekty poprzez czynny żal
 4. Rozliczanie transakcji krajowych i zagranicznych w VAT – wybrane problemy na przykładzie najnowszego orzecznictwa i interpretacji, w tym m.in.:
  • Stawka 5% przy sprzedaży posiłków – interpretacja ogólna MF.
  • Płatność kartą płatniczą , rozliczanie paliwa dla pracownika a obowiązek ewidencjonowania na kasie fiskalnej.
  • Podstawa opodatkowania, gdy pracownik płaci tylko część ceny.
  • Samochody zastępcze a odliczenie VAT.
  • Sprzedaż samochodu firmowego w sytuacji braku odliczenia VAT.
  • Odliczenie VAT od rat leasingowych po zawarciu aneksu do umowy.
  • Wystawianie faktury VAT na żądanie korzystającego ze strefy płatnego parkowania.
  • Czy osoba fizyczna zamieszkała poza Polską może korzystać ze zwolnienia podmiotowego ?
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.