Obowiązki płatnika podatku dochodowego a zamknięcie roku 2016

 

 Program szkolenia

I Podatek u źródła- rozliczenie roczne
1. Dochody opodatkowane podatkiem u źródła w Polsce  – art. 21 i 22 ustawy o CIT (odsetki, dywidendy, należności licencyjne, know-how i inne) oraz art. 29 ustawy o PIT
2.Opodatkowanie dywidend w świetle przepisów UE i PL wypłacanych podmiotom powiązanym
4. Certyfikat rezydencji – znaczenie i obowiązkowe elementy
5.Płatnik podatku u źródła i jego obowiązki nałożone ustawą o CIT i PIT (terminu poboru podatku i wpłaty do US, deklaracje PIT-8AR, CIT-10Z , informacje IFT)

6 Rola JPK w wychwytywaniu transakcji objętych podatkiem u źródła

II Rozliczenie i ujęcie podatkowe  kosztów wynagrodzeń i kosztów płatnika przy różnych formach zatrudnienia:

1 Rozliczenie przy umowach cywilnoprawnych

2 Rozliczenie kosztów wynikających z delegacji i diet

3 Rozliczenie z tytułu powołania na członka zarządu, rady nadzorczej

4 Rozliczenie kosztów z tytułu kontraktu managerskiego

5 Rozliczenie kosztów osoby współpracującej na zasadzie umowy o współpracy

III Zeznanie roczne.
1. Obowiązki roczna w kontekście regulacji o JPK.
2. Ulga innowacyjna od 2016 – dlaczego warto się nią zainteresować?

3 Przejście z wyniku bilansowego na wynik podatkowy,
4  Ostateczne rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

5 Ujęcie dochodów zagranicznych w tym zakładu zagranicznego

6 Kwalifikacja dotacji w CIT

7 Zmiany w opodatkowaniu CIT dla małych podatników od 2017 roku, jak się przygotować?

8 Analiza opodatkowania aportów pod kątem zamknięcia 2016 roku i omówienie zmian w aportach od 2017 roku

9 Zasady cienkiej kapitalizacji obowiązujące w 2016 roku

IV Jednostka jako płatnik- zasady odpowiedzialności za rozliczenia z pracownikami

1 Pracodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych:
a)      terminy zapłaty podatku,
b)     deklaracje i informacje w trakcie roku,
c)      roczne deklaracje i informacje.

2 Analiza świadczeń dla pracowników udostępnionych w ciągu roku pod kątem opodatkowania i momentu powstania przychodu

1 Polisy ubezpieczeniowe

2 Pakiety medyczne

3 Samochód wykorzystywany w celach prywatnych

4 Wyżywienie w podróży

V Korekty przychodów i kosztów w zakresie ujmowania ich w rozliczeniach podatkowych w 2016 roku i zmiany w 2017 roku w zakresie korekty kosztów

VI Analiza struktury kapitałów własnych w jednostce pod katem obowiązków w podatku dochodowym i PCC 

VII Odpowiedzi na pytania uczestników