Obsługa

II specjalizacja Obsługa Księgowa i Kadrowa

 • Prowadzenie ksiąg handlowych , podatkowych, ewidencji przychodów.
 • Rozliczenia podatku VAT.
 • Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i sprawozdań GUS.
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
 • Wyprowadzanie zaległości w zakresie wyżej wymienionych czynności.
 • Kontrola i nadzór nad księgami i ewidencjami prowadzonymi samodzielnie przez podatnika.
 • Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac.
 • Ustalanie zaliczki na podatek dochodowy od pracowników i składek ZUS.
 • Rozliczenia umów o dzieło i umów zleceń.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych, ZUS, informacji dla pracowników, raportów do GUS.
 • Prowadzenie kartotek danych osobowych, płacowych, teczek osobowych.
 • Sporządzanie dokumentów administracji kadrowej.
 • Bieżąca informacja o obowiązkach pracodawcy wynikających z regulaminu pracy i innych przepisów.