OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH – Warsztaty praktyczne

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane w trakcie kursu pytania

Adresat szkolenia: osoby, które chcą zdobywać nowe kwalifikacje lub podwyższać już posiadane z zakresu administracji i zabezpieczenia danych osobowych

Cel szkolenia: zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych w miejscu pracy, poprzez podniesienie świadomości ochrony danych osobowych pracowników. Dodatkowo, uczestnictwo w szkoleniu zapewni spełnienie podstawowej wytycznej GIODO, nakazującej aby do przetwarzania danych osobowych były dopuszczone wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone z przedmiotowej tematyki. Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu.

Program szkolenia

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych
 2. Pozyskiwanie, udostępnianie oraz powierzanie danych osobowych
 • Warunki pozyskiwania danych
 • Warunki pozyskiwania danych pośrednio (nie od osób których dane dotyczą) – nabywanie oraz sprzedawanie baz danych
  • Okres przechowywania danych obywateli
  • Podstawy prawne umożliwiające przetwarzanie danych osobowych:
  – przepis prawny
  – zgoda
  – prawnie usprawiedliwiony cel
  – realizacja umowy
  – dobro publiczne
  • Sporządzanie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,

  3. Przetwarzanie danych osobowych
  • Monitoring a ochrona danych osobowych
  • W jakich sytuacjach dopuszczalne jest kserowanie lub skanowanie dowodów osobistych?
  • W jakich sytuacjach można przetwarzać dane osobowe bez uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jakie warunki należy wtedy spełnić.

  4. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • Instytucja powierzenia danych osobowych- podstawa prawna oraz najnowsze orzecznictwo
  • Sporządzenie umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych- przykłady

 1. Prawa osób, których dane są przetwarzane
  • Prawo do informacji oraz modyfikowania danych osobowych
  • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  • Obowiązek informacyjny
 2. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych, prezentacja wzorów wraz z omówieniem
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym
  • Upoważnienia dla pracowników-warsztaty
  • Umowy powierzenie przetwarzania danych osobowych – warsztaty
  • Protokoły z niektórych czynności np. niszczenia nośników danych osobowych
 3. Rejestrowanie baz danych u GIODO na przykładzie
  • Podstawa prawna obowiązku rejestracyjnego
  • Zbiory danych osobowych zwolnione z obowiązku rejestracji
  • Rejestracja zbiorów danych w praktyce
  • Wypełnianie zgłoszenia rejestracyjnego do GIODO – warsztaty
 4. Odpowiednie zabezpieczenie zbiorów danych pracowników
 • zabezpieczenia fizyczne zbiorów danych;
  • zabezpieczenia systemów informatycznych w których przetwarzane są dane osobowe
  • wdrożenie odpowiedniej dokumentacji

9 Odpowiedzialność za naruszenie ustawy o ochronie danych osobowych
• Odpowiedzialność administracyjna
• Odpowiedzialność cywilna
• Odpowiedzialność karna

 1. Kompetencje kontrolne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Proces kontroli dokonywanej przez inspektorów GIODO- zakres uprawnień
  • Rodzaje kontroli
  • Najczęściej występujące uchybienia
 2. Udzielanie informacji drogą telefoniczną na temat pracowników
 3. Monitoring i kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy a ochrona prywatności i danych osobowych
  • Kiedy stosowanie monitoringu jest dopuszczalne?
  • Obowiązki związane ze stosowaniem monitoringu
  • Kiedy dopuszczalna jest kontrola aktywności pracownika w miejscu pracy?
  • Kontrola korzystania z telefonu komórkowego
  • Kontrola korzystania z Internetu i poczty elektronicznej
 4. Konsultacje z trenerem

.