Śmierć podatnika – skutki podatkowe i prawne zgonu osoby fizycznej, przedsiębiorcy, udziałowca, akcjonariusza

 

Metoda szkolenia: wykład oraz warsztaty w oparciu o praktykę i zgłaszane drogą elektroniczną i w trakcie szkolenia przypadki.

Adresat szkolenia: doradcy podatkowi i ich pracownicy, właściciele biur rachunkowych i kancelarii podatkowych.

Cel szkolenia:  zapoznanie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi i podatkowymi w zakresie konsekwencji śmierci osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, będącej udziałowcem / akcjonariuszem spółki kapitałowej, wspólnikiem w spółce osobowej .


 

Program szkolenia

 1. Sukcesja podatkowa w świetle ordynacji podatkowej
  1. określenie spadkobierców oraz ich prawa i obowiązki podatkowe
  2. obowiązki w podatku VAT ( w tym kwestia dziedziczenia prawa do odliczenia VAT)
  3. rozliczenie podatku dochodowego ( w tym wspólne opodatkowanie )
  4. śmierć strony postępowania podatkowego
 2. Przedsiębiorstwo jako spadek
  1. konsekwencje w zakresie podatku od spadków i darowizn
  2. obowiązki rejestracyjne spadkobiercy
  3. prawa i obowiązki następcy prawnego
  4. zaświadczenie o wysokości zobowiązań podatkowych spadkodawcy
  5. amortyzacja nabytych składników majątku

 

 1. Zaległości podatkowe po śmierci podatnika
  1. zasady dotyczące odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
  2. etapy dochodzenia należności po zmarłym podatniku przez wierzycieli ( np. gminę)
 2. Dyskusja i warsztaty nad zgłoszonymi mailami lub w trakcie przypadkami

 

Osoby prowadzące szkolenie: Tomasz Gzela (prawnik , absolwent studiów podyplomowych z ekonomii , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych, praktyk skarbowości , wykładowca akademicki)

Cena za szkolenie: 200 zł netto/ os.

Możliwość przeprowadzenia szkolenia dla indywidualnej grupy od min. 2 osób .