Szkolenia

III specjalizacja Szkolenia

Współpracujemy z profesjonalnymi trenerami – osobami posiadającymi doświadczenie w biznesie , zarządzaniu ludźmi i finansami, projektami inwestycyjnymi , dzięki temu zapewniamy wysoka jakość szkoleń.

Obszary, w których oferujemy Państwu swoja wiedze i doświadczenie to:

  • Zmiany podatkowe w zakresie podatku VAT, CIT, PIT.
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji.
  • Ceny transakcyjne i dokumentacja podmiotów powiązanych.
  • Zastosowanie przepisów kodeksu karnego skarbowego przy nieprawidłowym prowadzeniu działalności.
  • Błędy w rozliczeniach podatkowych.
  • Podatek akcyzowy i podatek od gier.
  • Odpowiedzialność osób trzecich i konsekwencje podatkowe śmierci podatnika.
  • Procedury niezbędne w jednostce w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i ochronie danych osobowych.
  • Rachunkowość jednostek budżetowych.
  • Szkolenia dla kandydatów do rad nadzorczych.