Transakcje reklamowe i marketingowe w ujęciu podatkowym wybrane zagadnienia z zakresu podatku VAT i PIT w 2016 i 2017 roku

 

Program szkolenia

 • Rozliczenie w przychodach i kosztach akcji marketingowych:
 • Moment powstania obowiązku podatkowego w  przypadku wykonania usługi marketingowej, wydania towaru w ramach akcji marketingowych, moment rozpoznania kosztów dotyczących ww. świadczeń.
 • Bonusów obrotowych.
 • Nieodpłatnego przekazania towarów lub usług w ramach akcji marketingowych.
 • Rabatów towarowych.
 • Akcji „2+1” lub „2+2”.
 • Sprzedaży za „1zł.”
 • Sprzedaży premiowej.
 • Bonów, kart podarunkowych.

 

 • Skutki w PIT – wybrane zagadnienia w świetle najnowszego orzecznictwa sądów i stanowiska organów podatkowych.
 • Sprzedaż premiowa.
 • Reklama, konkurs
 • Koszty uzyskania przychodów:
 1. Reklama
 • Pojęcie reklamy.
 • Wydatki marketingowe.
 • Kwalifikacja wydatków marketingowych w zależności od rodzaju podejmowanych działań, w szczególności:
 • przekazywanie materiałów reklamowych,
 • promocji dla pracowników kontrahenta,
 • konkursów konsumenckich,
 • imprez integracyjno-rozrywkowych,
 • udział w tragach i konferencjach.,
 • gadżety reklamowe.
 • Dokumentowanie wydatków marketingowych i rola dokumentacji w procesie ich kwalifikacji podatkowej:
 • dokumentacja marketingowa (regulaminy, umowy, umowy sponsoringu itp., niezbędne postanowienia),
 • skutki braku właściwej dokumentacji.
 1. Reprezentacja
 • Pojęcie reprezentacji według wyroków NSA.
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące pojęcia reprezentacji.
 • Kawa, herbata, ciastka a koszty podatkowe.
 • Próbki – reklama czy reprezentacja?
 • Prezenty – czy stanowią KUP?
 • Spotkania firmowe – czy stanowią KUP?

 

 • Rozliczenia w VAT
 • Próbki i materiały reklamowe, czy zawsze bez VAT?
 • Prezenty – odprowadzenie podatku VAT przy przekazaniu, zasady
 • Spotkania firmowe – czy przysługuje VAT do odliczenia z faktur?
 •  Zasady opodatkowania udziału w targach i konferencjach międzynarodowych
 • Sprzedaż za 1 zł w podatku VAT
 • Rozliczenie faktur korygujących z tytułu udzielonych rabatów, upustów, jak ustalić podstawę opodatkowania?

 

 • Klauzula obejścia prawa podatkowego w przypadku działań marketingowych, jak się zabezpieczyć przed nowym typem postępowań podatkowych?