VAT w sektorze medycznym. Zmiany w kontrolowaniu rozliczeń po wprowadzeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego

Program szkolenia

 1. Planowane zmiany w podatku VAT w 2016 i 2017 r.:
 • Centralny Rejestr Podatników,
 • podzielona płatność,
 • Centralna Baza Faktur, nowe obostrzone reguły solidarnej odpowiedzialności,
 • likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych,
 • zaostrzenie sankcji KKS w stosunku do tzw. pustych faktur.
 1. Zmiana przepisów w przedmiocie stosowania kas fiskalnych w branży medycznej:
 • zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych przed dniem 1 stycznia 2015 r.,
 • zakres zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej po 1 stycznia 2015 r.,
 • termin niezbędny do instalacji kasy fiskalnej,
 • fiskalizacja obrotu za pomocą kasy w branży medycznej.
 1. Powstawanie obowiązku podatkowego w branży medycznej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich zmian w przepisach:
 • wykonanie usługi oraz dostawa towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,
 • rozliczenia z NFZ a powstanie obowiązku podatkowego,
 • opodatkowanie VAT dotacji o charakterze ryczałtowym,
 • moment opodatkowania świadczeń medycznych,
 • obowiązek podatkowy z tytułu badań klinicznych,
 • sprzedaż praw a powstanie obowiązku podatkowego,
 • usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
 • rozliczenie najmu oraz dzierżawy,
 • obowiązek podatkowy z tytułu tzw. mediów,
 • data wystawienia faktur a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego,
 • obowiązek podatkowy w przypadku importu usług,
 • opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
 1. Poprawna stawka VAT oraz zasady zwolnienia z zakresu opodatkowania podatkiem VAT istotne dla służby zdrowia:
 • zakres zwolnień dotyczący opieki zdrowotnej,
 • pojęcie usług służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia,
 • wydawanie zaświadczeń a zwolnienie z VAT,
 • badania wykonywane bez skierowania lekarza a zwolnienie VAT,
 • zwolnienie z VAT sterylizacji sprzętu medycznego,
 • stawka VAT właściwa dla dostaw oraz montażu sprzętu medycznego – interpretacja ogólna MF,
 • pojęcie osób wykonujących zawody medyczne a zwolnienie z VAT,
 • zwolnienie usług świadczonych na terenie podmiotów prowadzących działalność leczniczą,
 • opodatkowanie VAT badań klinicznych,
 • zwolnienie z opodatkowania usług niezbędnych do wykonania usług opieki medycznej,
 • zwolnienie z opodatkowania refakturowania opieki medycznej,
 • usługi pośrednictwa związane z usługami zwolnionymi,
 • zgodność polskich przepisów w zakresie zwolnienia z VAT opieki medycznej,
 • usługi świadczone w związku z usługami medycznymi a możliwość zwolnienia z VAT,
 • stawka VAT właściwa dla usług najmu.
 1. Sprzedaż odpadów medycznych oraz innych towarów opodatkowanych przez nabywcę:
 • katalog towarów objętych samonaliczeniem przez nabywcę,
 • szczególne przepisy dotyczące sprzedaży odpadów medycznych,
 • opodatkowanie sprzedaży złomu,
 • rozliczenie sprzedaży surowców wtórnych,
 • zasady wystawiania faktur z tytułu sprzedaży odpadów oraz złomu,
 • rozszerzenie od 1 lipca 2015 r. katalogu towarów objętych samonaliczeniem VAT przez nabywcę,
 • opodatkowanie nabycia sprzętu elektronicznego,
 • pojęcie jednolitej gospodarczo transakcji,
 • składanie informacji podsumowujących w przedmiocie transakcji objętych samonaliczeniem.
 • Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT:
 • zmiana zasad zwolnienia dostawy tzw. towarów używanych,
 • konieczność identyfikacji związku sprzedawanych ruchomości ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT,
 • zmiana przepisów w zakresie zwolnienia sprzedaży samochodów,
 • opodatkowanie sprzedaży gruntów,
 • zwolnienie z tytułu sprzedaży budynków oraz lokali.
 1. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych realizowanych przez podmioty z sektora medycznego:
 • przekazania towarów i usług w ramach reprezentacji i reklamy,
 • darowizny towarów i usług,
 • różnica pomiędzy przekazaniem a zużyciem towarów,
 • opodatkowanie sponsoringu,
 • przekazania nagród w ramach konkursów,
 • przekazania na rzecz pracowników,
 • korzystanie z samochodów służbowych na cele prywatne.
 • Rozliczenie refakturowania usług:
 • pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa polskiego oraz prawa unijnego,
 • zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania usług,
 • właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompleksową,
 • zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwolnionych z VAT w sposób podmiotowy,
 • powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
 • refakturowanie usług a doliczenie marży,
 • refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych,
 • refakturowanie mediów w przypadku usług najmu,
 • prawidłowe dokumentowanie refakturowania,
 • czy usługa najmu oraz odsprzedaż (refakturowanie) mediów są odrębnymi świadczeniami?
 • możliwość odliczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami.