Ważne zmian w zakresie pełnomocnictw

Program szkolenia

I Pełnomocnictwa istotne zmiany od 2016 roku

1 Pełnomocnictwo w polskim systemie prawnym, doradca podatkowy jako profesjonalny pełnomocnik w świetle ustawy o doradztwie podatkowym

2 Pełnomocnictwo w polskim systemie podatkowym, zmiany od 2016 roku, jak organy mają doręczać pisma profesjonalnym pełnomocnikom od 2016 roku?

3 Wytyczne Ministra Finansów dla dyrektorów izb skarbowych dotyczące stosowania nowych przepisów o doręczaniu pism profesjonalnym pełnomocnikom od 2016 roku. Rola portalu podatkowego jak narzędzia udostępnionego przez MF

4 Czym jest upoważnienie, czym pełnomocnictwo – podobieństwa i różnice.

5  Kto może udzielić upoważnienia, kto może udzielić pełnomocnictwa.

  1. Kontrowersje w zakresie zmian w ordynacji podatkowej od 1 lipca 2016 roku :                                                           a) podstawa prawna do udzielenia pełnomocnictwa;b) rodzaje pełnomocnictw – ogólne, szczegółowe, do poszczególnych czynności; Centralny Rejestr Pełnomocnictw jak będzie funkcjonował? c) udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocnika;d) pełnomocnictwo procesowe – komu można udzielić i na jakiej podstawie;e) forma pełnomocnictwa – pisemna, ustna, akt notarialny; f) okres obowiązywania pełnomocnictwa i jego odwołanie;g) opłata skarbowa od pełnomocnictwa  h) skutki dokonania czynności bez pełnomocnictwa.

7 Upoważnienie: a) podstawy prawne b) kto i komu może udzielić upoważnienia; c) skutki wydania decyzji lub innej czynności bez upoważnienia. Treść upoważnienia i pełnomocnictwa – przykłady.

8 Jak formułować umowę zawieraną przez doradcę podatkowego jako  pełnomocnika.