Zmiany w podatku VAT dla Lasów Państwowych od 2017 roku

 

 Program szkolenia

1 Zmiany w mechanizmie odwróconego obciążenia, dodanie nowych towarów oraz rewolucyjne zmiany dla usług budowlanych – które transakcje w zakresie realizowanych inwestycji przez lasy są opodatkowane od strony nabywcy-podatnika?

2 Zmiany w limitach transakcji gotówkowych pod kątem rozliczeń w VAT, jak ta zmiana wpłynie na rozliczenia w lasach?

3 Struktura JPK w zakresie podatku od towarów i usług – omówienie zakresu danych zawartych w strukturach dotyczących VAT.

3.1. Faktury VAT:

 • zakres podmiotowy obowiązku fakturowania,
 • obowiązkowa treść faktury,
 • faktury uproszczone,
 • terminy wystawiania faktur,
 • korekty faktur i terminy ich ewidencjonowania.

3.2. Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT:

 • zakres obowiązku ewidencjonowania zakupów,
 • obligatoryjne dane objęte ewidencjonowaniem,
 • sposób ewidencjonowania sprzedaży,
 • ewidencjonowanie sprzedaży objętej kasą rejestrującą,
 • odwrotne obciążenie – szczególny sposób ewidencjonowania.

3.3. Deklaracje podatkowe w zakresie VAT:

 • deklaracje VAT miesięczne i kwartalne,
 • krajowe informacje podsumowujące VAT-27,
 • informacje podsumowujące UE.

4 Domiary w podatku VAT, kiedy organ będzie mógł wymierzyć dodatkowe zobowiązanie podatkowe w przypadku nadleśnictwa? Nowa 100% sankcja VAT za posługiwanie się nierzetelnymi fakturami,

5 Rozszerzenie odpowiedzialności karnej skarbowej od 2017 roku- likwidacja czynnych żali w VAT

6 Zasady odliczeń z uwzględnieniem prewspółczynnika w lasach państwowych, jak prezentować w strukturze JPK?  Przykłady zastosowania prewspółczynnika

7 Elektronizacja rozliczeń -obowiązek składania deklaracji VAT i informacji VAT-UE, VAT-27 w formie elektronicznej, likwidacja możliwości rozliczeń kwartalnych w VAT , dla kogo ta możliwość zostanie utrzymana?

8 Elektroniczne Kasy fiskalne –  zasady ewidencjonowania, terminy wdrożenia oraz ewidencja zwrotów i pomyłek do ewidencji prowadzonej na kasie fiskalnej